Curso en Mos para o cuidado de persoas dependentes.

05 September 2009

 

Dende o pasado 19 de Agosto no CDL de Mos, impartese un curso de atención a persoas dependentes. Forma parte da labor de impulso á búsqueda e creación de emprego e formación cualificada para a poboación de Mos. Este curso está subvencionado polo "Servizo Galego de Igualdade" e o Fondo Social Europeo.  Está formado por 15 mulleres residentes en Mos que teñen un obxectivo común: queren desenvolver a sua labor profesional no   campo das persoas dependentes. Teñen unha duración total de 200 horas, das cales un 35% vanse a desenvolver en centros residenciais e centros de día onde as alumnas poderán por en práctica os coñecementos adquiridos. A atención á dependencia das persoas maiores estase configurando como unha das necesidades sociais emerxentes máis característica. A combinación de factores demográficos e sociais está producindo un notable aumento do número de dependentes. Evidencia que coincide ademáis con outras realidades como son  o envellecemento da población, o cambio no modelo de familia e a incorporación da muller  ó mercado laboral.

Follow us...

 Follow RuraisLAB on Twitter   

User login

RuraisLAB English

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

RuraisLAB is a user centered virtual laboratory focused on social innovation in the RURAL enviroment, based on WOMEN needs and vision.

 

 

 

 

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

Mujer Rural

Mujer Rural y Desarrollo Rural

European Digital Agenda 2020

European Digital Agenda